Realizacje

Nasze realizacje

 • Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu łowickiego w 2013 r.
 • Pomiar i sporządzenie mapy dylatacji nawierzchni betonowej autostrady A2 na odc. Świecko – Nowy Tomyśl
 • Budowa zbiorników kompensacyjnych dla płazów i gadów w związku z budową autostrady A2 Świecko – Nowy Tomyśl
 • Inwentaryzacja obiektów i urządzeń hydrotechnicznych w granicach Parku Narodowego Ujście Warty
 • Odbudowa mostu na rz. Kalinówka w miejscowości Skaratki w ciągu drogi powiatowej nr 2745E
 • Opracowanie poprzecznych przekroi pionowych kanału Wieprz-Krzna na długości 35 km
 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 492 od km 22+661 – 29+718 Kłobuck – Wręczyca Wielka
 • Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu łowickiego w 2014 r.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi na terenie gminy Zduny, Etap I (22 km sieci)
 • Rewitalizacja Parku im. Adama Mickiewicza w Łowiczu
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2922E Kalino-Stefanów wraz z budowlą inżynierską
 • Pomiar i obliczenie objętości zdjętego humusu na drodze ekspresowej S5 Poznań –Wrocław w km 123+700 – 128+500
 • Geodezyjna obsługa budowy A-1 na odcinku od km 295+850-335+938,65 jako podwykonawca MGGP S.A.
 • Remont drogi startowej – Port Lotniczy Wrocław
 • Pomiar hałd węgla i miału dla Polski Węgiel Dystrybucja Sp. z o.o.
 • Remont nawierzchni łącznic i jezdni zbierająco-rozprowadzających węzła Poznań Krzesiny – w liniach rozgraniczających A2
 • Geodezyjna obsługa budowy S-7 obwodnica Radomia w km 0+000 – 24+000 jako podwykonawca OPGK Sp. z o.o.
 • Pomiar terenu istniejącego dla obliczenia robót ziemnych obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego – DK15 w km -0+340 – 17+200
 • Przebudowa drogi dojazdowej wraz z oświetleniem do gruntów rolnych i zabudowy rolniczej w Nowych Zdunach – 1,7 km
 • Budowa przyłącza telekomunikacyjnego dla BP Europa w lokalizacji MOP Polesie – 2,5 km
 • Pomiar terenu istniejącego dla obliczenia robót ziemnych obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK-77 na długości 15,3 km
 • Pomiar kolejowej szczegółowej osnowy poziomej oraz pomiar poziomej i wysokościowej kolejowej osnowy specjalnej „KOS” na linii kolejowej nr 351 Poznań – Szczecin w km 161+257-172+407, 175+345 -184+670, 185+943- 195+509, łącznie 30 km
 • Przebudowa ul. Przemysłowej w Trębaczewie 2,7 km – nawierzchnia betonowa
 • Remont nawierzchni Autostrady A2 w km 209+450 – 257+560 wraz z: MOP Lądek, MOP Skarboszewo, MOP Osiecza II i III, MOP Gozdowo, MOP Sołeczno, Węzeł Sługocin, Węzeł Słupca, OUA Sługocin
 • Pomiar kolejowej szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej na odcinku Warszawa Wschodnia – Otwock LK-7 w km 4+450-26+200 oraz 0+900 – 2+700, łącznie 23,5 km
 • Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z wyciągiem wodnym wokół zbiornika Zadębie w Skierniewicach – 5 km
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa, Nowe Zduny, Szymanowice, gmina Zduny
 • Budowa drogi Kadłub-Źródła powiat. Środa Ślącka – dł. 2,8 km
 • Budowa ulicy w Lutyni, powiat Środa Śląska – dł. 0,6 km
 • Linia kolejowa nr 38 na odcinku Białystok – Ełk (102 km): Projekt kolejowej osnowy podstawowej i szczegółowej poziomej i wysokościowej (558 punktów osnowy poziomej, 69 punktów osnowy wysokościowej), pomiar osnowy, pomiar układu torowego wózkiem GEDO (175 km toru), sporządzenie mapy
 • Linia kolejowa nr 25, 74 i 78 na odcinku Tarnobrzeg-Sandomierz-Stalowa Wola , pomiar układu torowego przy użyciu wózka GEDO (122 km toru)
 • Budowa wieży telekomunikacyjnej w Strugienicach
 • Linia kolejowa nr 201 na odcinku Maksymilianowo – Kościerzyna (106 km): Projekt kolejowej osnowy podstawowej i szczegółowej poziomej i wysokościowej, pomiar osnowy, pomiar układu torowego wózkiem GEDO (192 km toru),
 • Linia kolejowa nr 104 na odcinku Chabówka – Nowy Sącz (74 km): ): Projekt kolejowej osnowy podstawowej i szczegółowej poziomej i wysokościowej, pomiar osnowy, pomiar układu torowego wózkiem GEDO (87 km toru),
 • Budowa gabionów umocnienia skarp – Węzeł Modła, Autostrada A2,
 • Geodezyjna obsługa budowy Autostrady A2 w km od 489+325,68 do 504+094,76 jako podwykonawca OPGK OPOE (obsługa w zakresie terenowym obiektów mostowych i prac drogowych),
 • Budowa pawilonu handlowego Media Exert w Łowiczu,
 • Linia kolejowa nr 91 i 95 Kraków – Podłęże (4 km): Projekt kolejowej osnowy podstawowej i szczegółowej poziomej i wysokościowej, pomiar osnowy, pomiar układu torowego,
 • Monitoring przemieszczeń poziomych i odkształceń ekranu akustycznego Węzeł Głuchowo, A2
 • Monitoring przemieszczeń pionowych hali wysokiego składowania i układu drogowego wokół hali, Agros Nova w Łowiczu
 • Tyczenie granic pasa drogowego pod budowę obwodnicy Kędzierzyna Koźla w ciągu drogi krajowej 40, na odcinkach leśnych
 • Budowa wieży telekomunikacyjnej w Przemysłowie
 • Wznowienia granic, podziały i mapy do celów projektowych dla klientów indywidualnych