Oferta

Oferujemy usługi w zakresie

Geodezyjnej obsługi budynków i działek

– mapy do celów projektowych
– pomiary sytuacyjno-wysokościowe
– wyznaczenie budynków i przyłączy
– inwentaryzacja powykonawcza budynków i przyłączy
– wyznaczenia granic nieruchomości
– podział działek

Geodezyjnej obsługi inwestycji (drogi, mosty, wiadukty, hale, sieci uzbrojenia terenu)

– wyznaczenie granic pasa drogowego
– założenie osnowy realizacyjnej
– założenie reperów roboczych
– tyczenie punktów niezbędnych do realizacji projektu
– opracowanie modeli 3D (pliki wsadowe do sterowania maszyn)
– pomiary sytuacyjno-wysokościowe (numeryczny model terenu)
– opracowanie bieżącej dokumentacji z tyczenia i pomiaru
– pomiar i obliczenie objętości robót ziemnych (wykopy, nasypy, hałdy)
– przekroje pionowe
– pomiar osiadań i przemieszczeń obiektu
– pomiar pionowości budowli
– pomiary specjalne dostosowane do potrzeb budowy
– inwentaryzacja powykonawcza